Oszustwo – na czym polega? Jaka kara grozi za to przestępstwo?

W ostatnich latach coraz więcej słyszy się o przypadkach wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka. Wiele osób pada również ofiarą oszustw internetowych. Na czym polega to przestępstwo i jakie kary przewiduje wymiar sprawiedliwości w tego typu przypadkach?

Oszustwo – czym jest?

Popełniając takie przestępstwo jak oszustwo sprawca ma na celu osiągnięcie korzyści majątkowej, np. poprzez wyłudzenie kredytu, wyłudzenie pożyczki, wyłudzeni odszkodowania albo też uzyskanie innych profitów. Przestępstwo określane jako oszustwo, w kilku odmianach jest określone w kodeksie karnym w art. 286 KK, art. 287 KK – oszustwo komputerowe, art. 297 KK – wyłudzenie kredytu - oraz art. 298 KK – wyłudzenie odszkodowania . Jeżeli zostałeś oskarżony o oszustwo, warto skortzystać z pomocy adwokata, który prowadzo sprawy karne. Adwokat z doświadczeniem pomoże Ci wnikliwie przeanalizować Twoją sytuację, przeanalizuje dowody przeciwko Tobie. Oszustwo zachodzi tylko wtedy, kiedy sprawca działał w określony sposób, mianowicie wprowadzając w błąd, wyzyskując błąd lub wyzyskując niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Pamiętać należy, że nie każde doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowi oszustwo. Dobry adwokat Wrocław pomoże Ci przygotować linię obrony i będzie pilnował, żeby w Twojej sprawie prawo karne było przestrzegane. Kancelaria adwokacka Wrocław prowadzi sprawy karne w postępowaniu przygotowawczym i sprawy przed sądem.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Moszczyńska | Adwokat Wrocław, Prawnik Wrocław, Karnista Wrocław, Sprawy karne Wrocław, Kancelaria adwokacka Wrocław

Oszustwo jest popełniane z bezpośrednim zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej. Jest działaniem celowym, zamierzonym i zaplanowanym. Czynność sprawcza polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, co oznacza wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej w odniesieniu do jego mienia.

Osoba poszkodowana, która oczywiście najczęściej nie orientuje się zawczasu, że jest ofiarą przestępstwa, nie domyśla się, że oszust działa z zamiarem doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Oszustwo stanowi czyn ścigany z urzędu, jednak jeżeli zostaje popełnione na szkodę osoby najbliższej, ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. Organem mającym stosowne uprawnienia do wszczęcia postępowań wobec podejrzanego jest prokuratura. Adwokat Wrocław może pomóc poszkodowanym w dochodzeniu swoich roszczeń w sprawie karnej przed sądem.

Rodzaje oszustw

Oszustwem może być zarówno przywłaszczenie mienia, jak i przerzucenie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania na inną osobę. Coraz częściej mamy do czynienia z oszustwami komputerowymi, które polegają na wpływaniu bez upoważnienia na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie lub przekazywanie danych informatycznych albo na zmianie, usunięciu zapisu danych informatycznych bądź na wprowadzeniu nowych. Na porządku dziennym jest tzw. oszustwo internetowe, w tym wyłudzenie danych, wykorzystywanych potem np. do zaciągnięcia kredytu. Służą do tego rozsyłane maile z złącznikami zawierającymi wirusy, wykorzystujące niewiedzę poszkodowanego, jak też aplikacje komputerowe przechwytujące dane lub podszywające się pod znane i zaufane instytucje finansowe. Często słyszy się również o oszustwie starszych osób metodą na wnuczka lub policjanta. Wśród powszechnych wyłudzeń są również te o charakterze matrymonialnym. Prawna definicja oszustwa jest dokładnie opisana w art. 286 § 1 KK, a oszustwa komputerowego w art. 287 KK

Jaka kara jest przewidziana za oszustwa?

Podstawowym wymiarem kary przewidzianym przez art. 286 § 1 KK jest pozbawienie wolności. W zależności od wagi popełnionego czynu, sąd może wymierzyć karę od 6 miesięcy do maksymalnie 8 lat więzienia. W tzw. wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dobry adwokat Wrocław prowadzący sprawy karne z pewnością będzie pomocny, jeżeli zostałeś niesłusznie oskarżony, jak również wówczas, kiedy jesteś ofiarą oszustwa.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM