W jakich sytuacjach osoba skazana może zwrócić się do sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Pomimo tego, że zostałeś prawomocnie skazany wciąż masz swoje prawa. Dotyczą one sytuacji na gruncie zdrowotnym lub rodzinnym. W szczególnych przypadkach sąd może przychylić się do Twojej prośby o bezterminowe lub terminowe odroczenie kary.

W jakich przypadkach może nastąpić bezterminowe odroczenie kary?

W sytuacjach, w których skazany doznaje znaczącego uszczerbku na zdrowiu (zarówno fizycznym, jak i psychicznym), może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Mieści się w tym wszelaki rodzaj chorób zagrażających życiu lub zdrowiu i uniemożliwiających wykonanie kary. Przykładem może być stan wymagający ciągłej opieki medycznej w zakładzie psychiatrycznym lub hospitalizacji. Sąd, aby rozpatrzyć wniosek, musi posiłkować się opinią biegłego z zakresu medycyny w odpowiedniej specjalizacji. Ustawa nie przewiduje jednoznacznych ram czasowych, w których ma się odbyć odroczenie. Domyślnie stanowią one czas wymagany do usunięcia przyczyny zdrowotnej. Adwokat Wrocław może okazać się nieocenioną pomocą w przypadku, gdy chcesz dowiedzieć się, czy Twój stan zdrowia jako skazanego jest podstawą do ubiegania się o odroczenie kary.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Moszczyńska | Adwokat Wrocław, Prawnik Wrocław, Karnista Wrocław, Sprawy karne Wrocław, Kancelaria adwokacka Wrocław

Terminowe odrodzenie kary – kiedy jest możliwe?

Do tej kategorii zaliczamy zasadniczo dwa rodzaje sytuacji:

  • kiedy odbycie kary skutkowałoby znaczącym pogorszeniem statusu rodzinnego skazanego oraz jego najbliższych, będących na jego utrzymaniu;
  • kiedy aktualny stan więzienny nie pozwala na przyjęcie nowych osadzonych.

W pierwszym przypadku mogą się zawierać zarówno kwestie materialne (na przykład skazany jest jedynym żywicielem rodziny), jak też socjalne (na przykład rodzina jest niesamodzielna w związku z niepełnosprawnością jej członków). W takich przypadkach sąd może zawiesić karę na okres roku. W sytuacji, gdy skazaną jest ciężarna kobieta, okres ten wynosi 3 lata.

W drugim przypadku termin odroczenia kary wynosi jeden rok, lecz zawiera on wyjątki, związane głównie z rodzajami przestępstw szczególnie niebezpiecznych (na przykład terroryzm czy zabójstwo).

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM